عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

عوامل شیمیایی در محیط کار در بر گیرنده تمام مواد اولیه ، مواد خام ، مواد واسطه و فرآورده های اصلی که در صنعت به کار می روند یا تولید می شوند ، می باشند. مواد شیمیایی که به شکل مایع ، گاز و یا جامد هستند ممکن است طبیعی یا مصنوعی بوده و دارای منشاء گیاهی ، حیوانی باشند . هر کدام از این مواد دارای اثرات و زیان های مختص به خود بوده و زیان حاصل از آنها به نوع ، راه ورود ، مقدار و طول زمان تماس بستگی دارد.

تقسیم بندی آلاینده ها:

بر این اساس آلاینده به دو دسته: گاز و بخارات و مواد معلق تقسیم می شوند. گاز ها و بخارات : گازها و بخارات در این گروه جای می گیرند. مواد معلق : مه ، دمه ، مه دود، افشانه ، (سوسپانسیون )تعلیق ذرات جامد در مایع( ، امولسیون )تعلیق ذرات مایع در مایع این گروه را تشکیل می دهند.

 

اصول کلی پیشگیری از بیماری های ناشی از کار:

 • جایگزینی
 • جداسازی
 • محصور کردن
 • تهویه عمومی
 • تهویه موضعی
 • استفاده از متدهای مرطوب
 • وسایل حفاظت فردی
 • رعایت اصول بهداشت فردی
 • نظافت
 • آموزش مسائل بهداشتی
 • معاینات پزشکی
 • اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
 • وضع قوانین و تدوین آیین نامه ها

 

بیماری های ناشی از کار:

به گروهی از بیماری ها اطلاق میشود که به علت کار بوجود آمده و یا به عبارت دیگر منحصرا بیماری های هستند که عامل مولد آنها در محیط کار می باشد.

محیا دژکام
محیا دژکام

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.