آرشیو مقالات

بیماریهای ناشی از کار
آموزشی
محیا دژکام

اصول کلی پیشگیری بیماریهای ناشی از کار

اصول کلی پیشگیری بیماریهای ناشی از کار : جایگزینی جداسازی محصور کردن تهویه عمومی تهویه موضعی استفاده از متدهای مرطوب وسایل حفاظت فردی رعایت اصول بهداشت فردی نظافت آموزش مسائل بهداشتی معاینات پزشکی

مشاهده متن کامل مقاله
اثرات پرتوها
آموزشی
محیا دژکام

اثرات پرتوها

پرتو ها بر روی کروموزومها تاثیر می گذارند همچنین دارای اثرات زودرس اختلال در دستگاه خونساز و دستگاه گوارش هستند. از اثرات دیررس پرتو ها سرطانزایی ، کاتاراکت ، اختلالات جنینی و کوتاه

مشاهده متن کامل مقاله
مقالات
محیا دژکام

گرما

گرمای موجود در محیط کار از منابع مختلفی ایجاد می شود که می توان از وسایل و ماشین  آلات گوناگون ، فرآیندهای تولید ، تابش خورشید ، وسایل روشنایی مصنوعی ، انسان و

مشاهده متن کامل مقاله
آموزشی
محیا دژکام

عوامل زیان آور محیط کار

عوامل زیان آور محیط کار: فيزيکی شيميايی بيولوژيکی ارگونوميکی   علاوه بر این عوامل ،در بهداشت حرفه ای آلودگی های زیست محیطی و محیط بیرون از کارگاه نیز مورد توجه هستند .  

مشاهده متن کامل مقاله
آموزشی
محیا دژکام

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای عبارت است از دانش:پیش بینی،تشخیص،ارزیابی و کنترل خطرهای بهداشتی در محیط کار. پیش بینی: پیش بینی خطر در محیط کار که ممکن است در آینده ایجادگردد. راهکار مناسب جهت حذف

مشاهده متن کامل مقاله
تعريف بهداشت
دسته بندی نشده
محیا دژکام

تعريف بهداشت

پيشگيري از شيوع بيماريها از ساده ترین تعریف بهداشت شناخته میشود و امروزه رفاه کامل فيزيکي، اجتماعي و روحي و نه فقط عدم وجود بيماري تعریف میشود

مشاهده متن کامل مقاله