اختلالات روانی ناشی از مواد شیمیایی

مواجهه با مواد شیمیایی زیر سبب بروز اختلالات روانی می شود:
منگنز (توهم-عصبیت-بیخوابی-عدم ثبات خلقی-تغییر میل جنسی)
ترکیبات آلی سرب(بیخوابی-اضطراب-عدم ثبات خلقی-هذیان-مانیا-انسفالوپاتی در مواجهه شدید)
متیل جیوه (افسردگی-عدم ثبات خلقی-افزایش واکنش به محرک ها)
دی سولفید کربن (تحریک پذیری-آژیتاسیون-توهم-بیماری دو قطبی)

منبع دکتر محمد بابایی

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.