پارگی رباط صلیبی قدامی زانو در حین کار
 • رباط صلیبی قدامی اصلی ترین رباط تثبیت کننده مفصل زانوست و در عین حال شایعترین عنصری است که در زانو آسیب می بیند.
 • در آسیب این رباط فرد حس عمقی و فضایی خود را از دست میدهد که این امر در بالا و پایین رفتن از پله و نردبان به خوبی محسوس است.
 • پارگی این رباط می تواند با درگیری منیسک های زانو یا دیگر رباطهای زانو همراه باشد و سبب آرتروز مفصل زانو در زمان کوتاهتری نسبت به هم سالان و هم جنسان فرد شود.
 • پارگی میتواند به دنبال ضربه به زانو یا بدون وجود شرح حال ضربه اتفاق افتاده باشد.
 • ورزشهایی مانند فوتبال ، راگبی و بستکتبال از شایعترین ورزشهای حادثه خیز هستند.
 • تشخیص اصلی پارگی این رباط با آرتروسکوپی است اما گاها” به علت تهاجمی بودن این روش انجام MRI ترجیح داده می شود.
 • نوع درمان در افراد بسته به سن و میزان فعالیت می تواند جراحی یا درمان غیر جراحی باشد.
 • محدودیت شغلی این افراد طبق نظر متخصص طب کار و اخذ شرح حال ، یافته های معاینه و نوع شغل معمولا” از سه تا شش ماه متفاوت است.
 • بهتر است در طول مدت درمان تنها در ماه اول از عصا استفاده شود و پس از آن برای بهبود سریعتر عملکرد فرد و تقویت عضلات توصیه به عدم استفاده از عصا می شود.
  تشخیص وجود یا عدم وجود ارتباط بین مکانیسم حادثه شغلی و وجود این بیماری تنها به عهده متخصص طب کار می باشد.

منبع:occmed

تدوین:دکتر اعظم انظاری-متخصص طب کار و بیماری های شغلی

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.