نحوه ی انجام اوديومتري غربالگري در معاینات شغلی :

اوديومتري غربالگري عمدتا جهت شناسايي زودهنگام مشكلات شنوايي قبل از پيشرفت به سوي مراحل ناتوان كننده و شديد انجام مي شود. در معاينات شغلي، اين نوع اوديومتري در بدو استخدام و نيز به صورت دوره اي براي کاركناني كه مواجهه با اصوات غير مجاز دارند انجام مي گردد.
اوديومتري غربالگري در صنعت، اغلب به صورت AC ) Conduction Air ) انجام مي شود و فقط جهت شناسايي وجود يا عدم وجود مشكل شنوايي مي باشد. در صورت وجود اختلال شنوايي در اوديوگرام AC، ضروري است اوديومتري كامل (BC,AC ) و درصورت نیاز تستهای SRT , SDS و … به صورت تشخيصي انجام گردد. در صورت طبيعي بودن اوديوگرام AC شنوايي فرد قطعا طبيعي بوده و نيازي به انجام اوديوگرام تشخيصي نمي باشد.

#طب_کار#معاینات دوره ای#معاینات_بدو_استخدام#کارت_سلامت_رانندگان#فردیس#کرج#البرز#ادیومتری

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.