موارد منع تست اسپیرومتری

اخذ تست اسپیرومتری به عنوان یکی از رایج ترین تست های مورد استفاده در معاینات طب کار در  معاینات دوره ای و معاینات بدو استخدام توسط کارشناسان محترم مهندسی بهداشت حرفه ای در مراکز تخصصی طب کار با نظارت متخصصین طب کار صورت می پذیرد.برخی برخی اوقات و با توجه به شرایط مراجع موارد منعی وجود دارد که می بایست اخذ تست به زمان دیگری موکول گردد که در ذیل این موارد آورده شده است.

  • فشار خون بالاتر از 180/100 میلی متر جیوه تا زمان کنترل فشار خون

  • سل ریوی یا سایر بیماری های تنفسی قابل انتقال تا زمان درمان کامل

  • سابقه سکته قلبی یا آنزین قلبی ناپایدار 6 هفته

  • شواهد دیسترس تنفسی تا زمان برطرف شدن کامل آن

  • همپتیزی فعال تا زمان کنترل کامل آن

  • جراحی اخیر چشم یا گوش(زمان مشخصی برای آن ذکر نشده است)

  • آنورویسم اخیر آئورت شکمی یا توراسیک(زمان مشخصی ذکر نشده است)

  • سکته مغزی اخیر(زمان مشخصی ذکر نشده است)

  • سابقه جراحی اخیر قفسه سینه یا شکم تا 3 هفته

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.