معاینات بازگشت به کار

جهت هر کارگری که بیش از ٣- ٥ روز از محیط کاری خود دور بوده ضروری می باشد.

این معاینات تخصصی نیز با هدف معاینات قبلی به جهت تعیین وضعیت کلی سلامت شغلی فرد انجام می‌گردد. هرگاه به علل گوناگون مانند مرخصی دراز مدت ترک شغل و بیماری و حوادث، فرد مدتی زیاد از محیط کار دور باشد بهتر است پیش از آغاز دوباره کار، آزمايش طب كار براي وي انجام شود زیرا ممکن است در این مدت شرایط جسمانی او، با شرایط لازم برای کار مغایرت پیدا کرده و دیگر شخص برای آن کار مناسب نباشد.

مرکز تخصصی طب کار ایمن پژوهان پارس با حضور تمام وقت متخصص طب کار و بیماری های شغلی آماده ارائه کلیه خدمات در حوزه تخصصی طب کار می باشد.

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.