محیط زیست و نقش انسان در حفظ منابع طبیعی

محیط زیست، محیط پیرامون ماست ، محیطی که در آن زندگی می کنیم . عناصر اصلی تشکیل دهنده محیط زیست شامل خاک ، آب ، هوا است. ادامه حیات انسانی و گیاهان و جانوران منوط به وجود محیط مادی مناسب است. این محیط مادی و یا به عبارت دیگر محیط زیست، متشکل است از پدیده های اتمسفر(هوا، ذرات آب و ذرات معلق) ، پدوسفر(Pedospher) زمین، بیوسفر( biosphere)، قشر زیست محیطی و هیدروسفر (hydrosphrer) یعنی آب

 

عوامل موثر در محیط زیست چیست؟

 

تنوع آب و هوایی، نوع خاک، اختلاف ارتفاع و نا همواریها

خاک : همه غذایی که ما انسانها می خوریم و نیز همه غذایی که موجودات زنده استفاده می کنند ریشه در خاک دارند . غذایی که می خوریم یا ریشه گیاهی دارند و یاریشه حیوانی . بنابراین برای استفاده از غذای سالم بایستی خاک سالم باشد . خاک ممکن است توسط عوامل مختلفی از جمله عوامل شیمیایی ، رادیو اکتیو ؛ آلوده شوند .برای تشکیل 1 سانتی متر خاک 300 سال زمان لازم داریم .

آب : یکی از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست می باشد .اهمیت آب برکسی پوشیده نیست . آب نیز توسط عوامل شیمیایی ، میکروبی ، فلزات سنگین و فاضلاب صنایع آلوده می شود .

هوا : هوایی که تنفس می کنیم ، به طور ذاتی و طبیعی سالم می باشد ولی هرگونه تغییر در ترکیبات هوا که باعث تغییر کیفیت آن شود به گونه ای که برای سلامتی عمومی مضر باشد ، آلودگی هوا نامیده می شود .

 

علل فرسایش خاک چیست؟

فرسایش خاک زمینهای کشاورزی به دست انسان. مهمترین آثار فعالیتهای انسان بر خاک عبارت اند از مسمومیت و فرسایش که موجب تخریب و کاهش توان زمینهای زراعی میشوند. به طور کلی فرسایش خاک پدیده ای طبیعی است که به وسیله عواملی چون باد، رواناب سطحی و تغییرات دما انجام میگیرد. با این حال، فعالیت های انسان از جمله زراعت مفرط، آبیاری زمینهای زراعی، محصوالت تک کشتی، چریدن بیش از حد دامها در مراتع، جنگلزدایی و بیابانزایی باعث از بین رفتن تعادل موجود میان روند تخریب و ایجاد خاک، و در نهایت آلودگی آن میشوند.

 

علل آلودگی منابع آب چیست؟

علل آلودگی آبها ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشند: آلودگی فیزیکی همچون آلودگی گرمایی یا رادیواکتیو

آلودگیهای شیمیایی بسیار گوناگون میباشند و میتوانند در اثر ورود مواد شیمیایی حاصل از کارخانه ها، کشاورزی یا فاضلاب های شهری به درون آب باشد. مصرف مواد شیمیایی ضد آفت در کشاورزی از علل مهم آلودگی آبهای زیرزمینی یا سطحی است که مستقیما ها میشود. همچنین، مصرف کودهای نیترات دار و موجب مرگ بسیاری از گونه فسفات دار موجب افزایش این عناصر در آب ها می شود. در نتیجه، باکتریها و جلبکهای سطح آب که از این مواد تغذیه می کنند به سرعت رشد میکنند و زیاد می شوند و موجب کمبود اکسیژن محلول در آب و در نتیجه مرگ اغلب گونه های ساکن زیر آب می شوند.

 

اکوسیستم (ecosystem) و انواع آن را نام ببرید

اشاره به گردآوری اجزا و روش هائی دارد که تشکیل دهنده و حاکم بر رفتار برخی زیر مجموعههای فضای زیستی میباشند. مفهوم ادراک شده این واژه معموالً ای اشاره به عناصر حیاتی و غیر حیاتی و تعامل آنها با یکدیگر در محیطهای تعریف شده و بدون در بر نظر گرفتن محدودیتهای ذهنی در خصوص بزرگ یا کوچک بودن آن منطقه، بکار میرود.

انواع اکوسیستم : اکوسیستم خشکی : که در بسیاری از موارد به آن “بیومز” نیز گفته می شود. این نوع از اکوسیستم خود نیز دارای شاخه های مختلفی است، مانند اکوسیستم جنگل، اکوسیستم مرتع، اکوسیستم کویر، بیابان، حیات وحش و مانند آن. اکوسیستم دریایی : این نوع از اکوسیستم نیز دارای شاخه های فرعی متعدد است. از جمله این شاخه ها می توان از اکوسیستم آب های شیرین، اکوسیستم دریاها، دریاچه ها، مرداب ها، باتالق ها و مانند آن نام برد.

 

نقش انسان در حفظ منابع طبیعی چیست؟

محیط زیست مجموعه ایی از بخشهای مختلف است که این بخشها مانند آب، خاک، پوشش گیاهی و اقلیم و انسان در ارتباط منطقی و تعادل با یکدیگرند. این نظم ازآثار خلقت و رحمت ایزدی با تفکر درست و حکمت عالمانه به گونه بی همتا اجزای جهان را مرتبط با هم خلق نموده است. هر عقل سلیمی، این منطق را باور دارد که هرگاه یکی از اجزای این جهان و سیستم منظم از تعادل خارج شود که عمدتا نیز تحت تاثیر عوامل انسانی چنین می شود،حوادث غیرقابل پیش بینی مانند وقوع سیل، افزایش بیابان تخریب منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست را باید انتظار داشت. اکولوژیست ها،از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش قدرت جذب زمین را عامل بروز سیل های اخیر در گوشه و کنار کشور ذکر می کنند. مشارکت افراد می تواند درموارد ذیل نیز باشد ۱ -مردم می توان با ایجاد سازمانها وگروه های مختلف دولتها در محافظت از منابع طبیعی تحت فشار قراردهند ۲ -با درختکاری واستفاده مناسبتر از منابع طبیعی ۳ -در کشاورزی نیز افراد باید با شخم زدن مناسب از ازبین رفتن الیه های خاک جلوگیری کنند ۴ -مشارکت مردم خصوصاً درزمان مسافرتها وحفظ منابع طبیعی خیلی لازم است.

فاطمه قاسمی
فاطمه قاسمی

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.