ماهیت حریق-بخش دوم
 وقوع هر آتش نیاز به زمینه های فیزیکی و شیمیایی محل وقوع دارد. اصولا عوامل موثر در ایجاد آتش سوزی متعدد می باشد ولی برای ایجاد آتش وجود ۴ عامل زیر که به هرم آتش معروف است ضروری است و در صورت حذف تنها یکی از انها ادامه حریق ممکن نیست:
الف- اکسیژن
ب- حرارت
ج- مواد قابل اشتعال
د- واکنش زنجیره ای
  • اکسیژن
حداقل تراکم اکسیژن لازم در هوا برای آتش گیری ۱۶٪ می باشد. بیشتر حریق ها در ۱۵٪ اکسیژن هم تا حدودی برقرار می باشند. برخی مواد مثل HNO3. R-O-O-R و اکسید های الی در حین حریق بخشی از اکسیژن مورد نیاز خود را تامین می کنند برای کنترل این گونه حریق ها اقدامات ویژه لازم است.
  • مواد سوختنی
تمام موادی که به نحوی قابلیت تجزیه و اکسیداسیون اگزومتریک را دارند بعنان ماده سوختنی قلمداد می شوند. این مواد می توانند جامد٬ مایع٬ گاز با منشا طبیعی یا مصنوعی باشند. سرعت سوختن یا گسترش شعله در مواد مختلف متفاوت است لذا برخی مواد ممکن است بتوانند اکسیده شوند اما در شرایط عادی ماده سوختنی تلقی نمی گردد.
  • حرارت

برای شروع هر اتش سوزی لزوما نیاز به درجه حرارت کافی می باشد٬ حتی در مواقعی که حریق شروع شده باشد٬ اگر حرارت کاهش یابد دامنه حریق محدود و بالاخره خاموش می گردد. حرارت لازم در مطالعه اتش گیری مواد با دو اصطلاح تعریف می گردد:

۱- نقطه شعله زنی
۲- درجه آتش گیری
برگرفته از کتاب ارزشمند مهندسی حریق تالیف دکتر گل محمدی
تدوین:مهندس امید بهرامی-کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.