فرسودگی شغلی-بخش دوم-علل

علل فرسودگی شغلی

 • نا آشنا بودن افراد با هدف یا اهداف سازمان یا قابل درک نبودن این اهداف برای آنان.
 • سیاست­های مدیریت سازمان.
 • شیوه های مدیریت.
 • غیر قابل انعطاف بودن بعضی از قوانین و مقررات.
 • ناسالم بودن شبکه های ارتباطی در سازمان.
 • عدم مداخله مدیریت سازمان در امور رفاهی، درمانی و تفریحی کارکنان.
 • عدم بهره گیری از استعداد بالقوه افراد در انجام دادن وظایف شغلی.
 • مبهم بودن نقش فرد در سازمان.
 • عدم رضایت شغلی.
 • فقدان امکانات برای رشد و ترقی.
 • حجم زیاد کار در زمان محدود.
 • واگذار کردن مسئولیت­های بیش از ظرفیت به افراد.
 • درگیر شدن در احساس تعارض نقش.
 • ناهماهنگی در پرداختها.
 • نا مناسب بودن نظام ارزیابی عملکرد شغلی.
 • فقدان امکانات آموزشی و ناآشنا بودن افراد با وظایف خود.
 • عدم به کارگیری روش­های علمی برای آزمایش و انتخاب و واگذاری تصدی مشاغل به افراد غیر واجد شرایط
 • در ادامه با روش های پیشگیری و درمان با شما خواهیم بود.
admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.