عوامل زیان آور محیط کار

عوامل زیان آور محیط کار:

 • فيزيکی
 • شيميايی
 • بيولوژيکی
 • ارگونوميکی

 

علاوه بر این عوامل ،در بهداشت حرفه ای آلودگی های زیست محیطی و محیط بیرون از کارگاه نیز مورد توجه هستند .

 

عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار:

 • ارتعاش

تعریف : ارتعاش یک حرکت نوسانی حول نقطه تعادل است که ازبیشترتجهیزات و ماشین آلات منتشر میشودو امکان انتقال آن به بدن افرادی که با این تجهیزات کار می کنند ، وجود دارد. انتقال انرژی مکانیکی از یک منبع لرزان به بدن انسان آسایش را مختل کرده ، بازده کار را کم نموده و سرانجام اعمال فیزیولوژیک بدن را دچاراختلال می کند. میزان فرکانس ارتعاش وارده و دامنه و جهت ورود ارتعاش به بدن از عوامل موثر بر میزان تاثیر ارتعاش بر روی بدن فرد است.

 

اثرات ارتعاش بر بدن به دودسته تقسیم می شوند:

 • اثرات ارتعاش تمام بدن
 • اثرات ارتعاش دست – بازو
 • اثرات ارتعاش تمام بدن

ابزارهایی که رنج فرکانس ارتعاش تولیدی انها در کمتر از 20 هرتز باشدیعنی فرکانس ارتعاش بین 20 1- هرتز تمام بدن را تحت تاثیر قرار میدهد.اثرات فیزیولوژیک و روانی ارتعاش های مکانیکی بر انسان در اثر به نوسان در آمدن اجباری اندامها و بافت ها سبب بر هم خوردن اعمال طبیعی بدن میشود. از انواع بیماری های ناشی از ارتعاش بیماری حرکت است ) بیماریدریا گرفتگی( از دیگر اثرات ارتعاش تمام بدن ، اختالالت گوارشی ، اختلال جریان خون ، اعصاب ، عضلات و آسیب نخاع ، بافت ها و استخوان است. کاهش میزان تیزبینی را در این فرکانس ارتعاشی داریم.

 

 • اثرات ارتعاش دست – بازو

انواع وسائل و ابزار های بادی دستی که انرژی ارتعاشی زیادی را به دست هاو بازو ها منتقل نموده منجر به آسیب نسج نرم دست ، کاهش کلسیم استخوان کف دست و استئوآرتریت مفاصل دست و بازو و سرانجام آسیب عروقی می شوند.فرکانس ارتعاش بین 300 – 30 هرتز است. بیمار ی های شایع در این فرکانس ارتعاشی شامل سپید انگشت که شایع ترین بیماریست )کم خونی موضعی انگشت( و عامل سرما باعث تشدید بیماری می شود.

 

 • کنترل ارتعاش

راه های متعددی برای کاهش ارتعاش وارده از ماشین به بدن فرد وجود دارد .

4 روش برای کاهش اثر پذیری ابزار دستی از ارتعاش های زیان آور وجوددارد :

 • میرا کردن درونی ابزارها
 • میرا کردن ارتعاش بین بدنه ابزار و دست کاربر
 • هدایت از راه دور
 • کاهش زمان اثر پذیری روزانه از طریق اتخاذ روش های مدیریتی از جمله چرخش شغلی
محیا دژکام
محیا دژکام

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.