سم شناسی فلزات سنگین-بخش هفتم
  • سيستم قلبی- عروقی:

فلزات سنگين باعث اختلال در سيستم قلبی-عروقی می شوند که اين اختلالات بر روی ميوکارد بصورت حاد و مزمن می باشد. در این بین مواجهه با تالیوم باعث تند شدن و مواجهه با باریم باعث کند شدن ضربان قلب می گردد می گردد. از سوی دیگر مواجهات با باریم و سرب موجب انقباض عروقی می گردد.و مواجهات با باريم, تاليوم, سرب و واناديم باعث ایجاد افزايش موقتی فشار خون بعلت ازدياد مقاومت عروقی می شود. بنابرین گرفتن شرح حال مناسب از کارگران در معرض مواجهه با فلزات نام برده شده و معاینه دقیق سیستم قلبی-عروقی و اخذ نوار قلب( با تشخیص پزشک متخصص طب کار) می تواند در غربالگری اولیه جهت مشخص شدن مشکلات احتمالی و  حفظ و ارتقاء سلامتی فرد در معرض مواجهه موثر باشد.

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.