روز جهانی بهداشت

سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث وبیماریهای شغلی مراسمی را در این روز که در ایران مصادف با 8 اردیبهشت ماه است برگزار می کند .روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در 28اوریل هر سال این مراسم برگزار می شود .برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط های کاری است .که باعث ارتقای آگاهیهای مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می شود . سازمان بین المللی کار ILO از برگزاری این مراسم توسط کلیه دولتها ،سازمانها وبخش های خصوصی وکارفرمایان وکارخانجات حمایت وپشتیبانی می کند .

*******************************************************************************

درباره روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای سال2013 میلادی (1392 هجـــری شمسی):

“پیشــگیری از بیمـــاریهای شغلی”است. در سراسر جهان بیماریهای شغلی ، همچنان به عنوان علت عمده مرگ و میرهای مرتبط با کارهستند.بر اساس برآوردهای سازمان بین المللی کار، از 2،34 میلیون تلفات شغلی در هر سال، تنها 321.000 موردآن به علت حوادث است. 2،02 میلیون مرگ و میر باقی مانده ، توسط انواع مختلفی از بیماری های مربوط به کارمی باشد که بطورمتوسط، ​​روزانه بیش از 5500 موردمرگ و میر خواهدبود که این یک درصدغیر قابل قبولی است. ناکافی بودن اقدامات پیشگیری از بیماریهای شغلی، نه تنها دارای اثرات منفی عمیقی بر کارگران و خانواده های آنها است بلکه درصورت از دست دادن بهره وری، هزینه های فوق العاده ای را بر جامعه وسیستم های امنیتی و اجتماعی تحمیل می کند. پیشگیری موثر تر و کم هزینه تر از درمان و توانبخشی است. در حال حاضرهمه کشورها با توجه به ظرفیت خود ، می توانند گام های اساسی جهت بهبودوضعیت و برای جلوگیری از بیماریهای شغلی بردارند.[ متن فوق از طرف سازمان بین المللی کار(ILO ) دررابطه با روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای ر سال 2013میلادی(1392هجری شمسی) بیان گردیده است.

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.