دستورالعمل ایمنی در جوشکاری

1- مجوز انجام عمليات جوشكاري و برشكاري بايد حداقل نوع فرآيند، مخاطرات شغلي، اقدامات كنترلي و مدت زمان انجام كار را در بر گيرد.

 

2- در محلهايي كه جوشكاري انجام ميگيرد و اشخاص ديگري غير از جوشكاران نيز مشغول بكار بوده و يا عبور و مرور مي كنند، بايد از پاراوانهاي (ديوارهاي حائل) ثابت يا قابل حمل مناسبي استفاده شود كه حداقل ارتفاعشان 2 متر باشد.

 

3- جدار پاراوانهاي (ديوارهاي حائل با قابليت جابجايي) حفاظتي دائم يا موقت كه براي كارهاي جوشكاري يا برش مورد استفاده ميباشد بايد از يك رنگ سياه يا خاكستري سير و مات (غير براق) پوشيده شده باشد تا اشعه نوراني مضر را جذب كرده و از انعكاس آنها جلوگيري كند. قطعات كار با ابعاد كوچك يا متوسط در جوشكاري يا برش بايد روي ميز كار يا پيشخواني قرار داده شود كه سطح آنها با ورق فلزي پوشيده شده باشد.

 

4- كليه اجزاي حامل الكتريسيته دستگاههاي جوش يا برش كه با مولد برق (ژنراتور) يكسوكننده و يا ترانسفورماتور كار مي كنند بايد در مقابل خطر تماس با قطعات و هاديهاي لخت كه تحت فشار الكتريكي هستند، حفاظ گذاري شده باشند

 

5- شكاف هايي كه در روپوش دستگاههاي ترانسفورماتور براي تهويه دستگاه در نظر گرفته شده است بايد به قسمي تعبيه شده باشند كه داخل كردن اشياء مختلف از بين شكافها امكانپذير نباشد.

 

6- بدنه دستگاههاي جوش برق بايد بطور مؤثري داراي اتصال الكتريكي به زمين باشد.

 

7- محل اتصال كابلهاي تغذيه به دستگاه بايد عايقكاري شده باشد.

 

8- سطح خارجي گيره الكترود و همچنين فكهاي آن بايد تا محلي كه ممكن است عايقكاري شده باشد.

 

 9- گيره هاي الكترود بايد مجهز به صفحات يا سپرهاي حفاظتي باشد تا دست كارگر را در مقابل حرارت حاصله از قوس الكتريكي حفظ نمايد.

شیوا احمدوند
شیوا احمدوند

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.