دستورالعمل ايمنی کار گرم

جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی

 

١هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح نکات ايمنی و بهداشت جوشکاری جهت پيشگيری از هر نوع حادثه و يا بيماری شغلی می باشد.

 

٢دامنه کاربرد
اين دستورالعمل در نيروگاه …کاربرد دارد.

 

٣تعاريف
هر نوع عمليات شامل جوشکاری، جوش برنج، لحيم کاری، عمليات حرارتی، : (Hot Work) کار گرم سنگ زنی، برشکاری يا هر نوع عمليات ديگر که جرقه، شعله يا گرما ايجاد نمايد، کار گرم ناميده می شود.

فضای محدود (Confined Space)

محلهايی که داخل آن به اندازه کافی وسعت داشته ولی ابعاد ورودی و خروجی آنها کوچک بوده، جهت انجام مداوم کار طراحی نشده باشند و از تهويه مطلوبی برخوردار نباشند، فضای محدود ناميده می شوند. مانند مخازن، بويلرها و … .
اثرات عوامل زيان آور شغلی به دو دسته حاد و مزمن تقسيم بندی می شود.
اثرات حاد : اثراتی که با تماس کوتاه مدت ايجاد شده, اثرات فوری و آنی داشته و معمولا بازگشت پذیر می باشند (مثل سوزش چشم)
اثرات مزمن: اثراتی که با تمای بلند مدت ایجاد شده, اثرات تدریجی داشته و ممکن است برای چندین سال تشخيص داده نشود و معمولاً بازگشت ناپذير می باشد. (مثل سرطان)

 

 مسئوليتها
مسئوليت اجرای اين دستورالعمل با نفرات جوشکار، برشکار و سنگ زن می باشد.
مسئوليت نظارت بر اجرای اين دستورالعمل به عهده پرسنل واحد ايمنی و کارشناس حفاظت فني و ايمني می باشد.
مسئوليت صدور پرميت کار گرم و تعيين ناظر با کارشناس حفاظت فني وايمني می باشد.

 

٥مراحل گردش کار
١- مقدمه :
جوشکاری و برشکاری پر کاربردترين نوع عمليات کار گرم بوده و يکی از اجزاء لاينفک صنعت می باشد و بطور مکرر از آن جهت فعاليت های مختلف استفاده می گردد. خطرات زيادی از کار گرم منشعب می شود که بی اطلاعی از اين خطرات و در نظر نگرفتن نکات ايمنی و بهداشتی مربوط به کار گرم می تواند زيانهای غير قابل جبرانی به بار آورد، لذا در نظر گرفتن نکات ايمنی و بهداشتی در انجام کارهای گرم ضروری می باشد.

 

٢- خطرات کار گرم:
خطرات عمده کار گرم به شرح جدول ذيل می باشد :

  1. خطر برق گرفتگی
  2. خطر سوختگی
  3. خطر ورود اجسام خارجی به داخل چشم
  4. خطر سقوط و افتادن از ارتفاع
  5. خطر آتش سوزی و انفجار
  6. خطرات پرتوها اشعه های مضر
  7. مشکلات ارگونومی
  8. خطر بيماريهای سيستم تنفسی
شیوا احمدوند
شیوا احمدوند

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.