تعریف ایمنی و بهداشت
تعریف ایمنی و بهداشت

هرچند ایمنی و بهداشت بسیار به یکدیگر نزدیکند، لیکن تفاوتی ناچیز دارند:

ایمنی: به شرایط و موقعیت هایی وابسته است که به آسیب و صدمه به انسان منجر شده و می تواند ناشی از شرایط سخت و ناگهانی باشد .بهداشت: به علت در معرض قرار گرفتن طولانی مدت با عوامل بیماری زا حاصل شده لیکن آسیب اندک است.

 

چرا هر شرکت باید به ایمنی توجه نماید؟

 • مسئولیتی است که از نظر اخلاقی بر عهده شرکت می باشد.
 • عدم توجه به ایمنی منافع، فعالیتها و حتی خطوط تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

خطر در فرآیندهای صنعتی

در تمام فرآیندهای صنعتی خطر وجود دارد لیکن می توان با برنامه ریزی صحیح آن را به حداقل رساند.

 

چگونگی  به کار گیری استانداردها در محیط کار

 • توسعه و تایید روشهایی که مختص صنعت هستند.
 • به کارگیری روشهای پایلوت برای تغییرات مورد نیاز.
 • به دست آوردن تجهیزات اصلی که در فرآیند تولید کارخانه موجود نیست.
 • آموزش و کارورزی مواردی که می تواند برای کارکنان مفید باشد.
 • بعد از تاریخ ابلاغ قوانین ایمنی جدید، به کار گیری آنها اجباری است.

 

وظایف کارشناسان فنی و محیط زیست

کارشناسان فنی و محیط زیست از ابزارهای زیر جهت کنترل عوامل خطر ساز در محیط کار استفاده می نماید:

هوا (باتوجه به قانون هوای تمیز)

آب (با توجه به قانون آب تمیز)

مواد زائد جامد (با توجه به قانون مدیریت جامع پسماند)

 

ایمنی بالا در گروی موارد زیر است

 • تعهد مدیریت صنعت در قبال ایمنی کارکنان خود.
 • ثبت و نگهداری شاخص های ایمنی و بهداشتی در محیط کار.
 • اجرای سیاست ”درب باز“ در مواجه با حوادث و شرایط محیط کار.
 • ایجاد مهارت های بالا در کارکنان و آموزش مداوم آنها.
 • استفاده از تجهیزات به روز و پیشرفته.
 • دسترسی به اطلاعات ایمنی (استفاده از نرم افزارهای مربوطه).
 • مهیا نمودن هزینه برای انجام تحقیقات در زمینه ایمنی.

(یک کارگر ایمن، یک کارگر تولید کننده است)

 

هزینه های یک محیط غیر ایمن

 • پرداخت حق بیمه بالاتر
 • هزینه بالای غرامت کارکنان
 • بهبود رفتار کارکنان سطوح پایین
 • کشمکش و اظهار دلسوزی به شغلهای خاص
 • عدم اطمینان جامعه به محیط کار و ترس آنها از نرخ بالای حوادث
 • هزینه های بالای حاصل از نرخ بالای حوادث و آسیب ها
 • هزینه های بالای نگهداری و تعمییرات
 • از دست دادن محصولات و بازار
 • امکان ممیزهای بیشتر توسط سازمانهای قانونی مذکور

 

برنامه های بهداشت و ایمنی

 1. جنبه های مهندسی در ایمنی: نصب دستگاههای هشدار دهنده، کنترل پیچ و خم ها، پایش آلودگی ها و…
 2. جنبه های آموزشی در ایمنی: انجام مداوم برنامه های آموزشی، تشکیل نشست های ایمنی، کارورزی بر روی تجهیزات جدید و…
 3. جنبه های اجبار در ایمنی: برقراری نظم در محیط کار، جریمه افراد متخلف از قوانین ایمنی، اجبار در رعایت نکات ایمنی محیط کار و…
محیا دژکام
محیا دژکام

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.