تراز سنج صدا
تراز سنج صدا از اساسی ترین دستگاه های اندازه گیری صدا در محیط کار است.این دستگاه از یک صدا بر ( میکروفن) و یک مدار الکترونیکی ساخته شده است.گونه ی صدابر در دستگاه های گوناگون ممکن است متفاوت باشد.بخش های اساسی مدار الکترونیکی ، عبارتند از کاهش دهنده، تقویت کننده ، شبکه سنجش بسامد ، تعیین وضعیت سریع و کند ، مدار کالیبراسیون داخلی ، یک سو دهنده rms و صفحه سنجش.شیوه کار دستگاه صدا سنج به این گونه است که در آغاز صدابر فشار صوتی دریافت شده را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند و جریان الکتریکی ورودی به وسیله تقویت کننده ، تقویت شده و از شبکه سنجش بسامد می گذرد، سپس کاهش دهنده ،جریان الکتریکی به دست آمده را در دامنه ی مدارالکتریکی صفحه سنجش کاهش داده و پس از گذر از مدار یک سو کننده جریان الکتریکی متناوب به جریان الکتریکی مستقیم تبدیل شده و به سوی مداررسنجش می رود و صفحه نمایشگر فشار صوتی وارد شده را بر پایه واحد دسی بل نشان می دهد.
admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.