بیماری کارگران معدن-بخش دوم
  • افت شنوایی؛ عارضه معمولِ کار در معدن
 صدا، گرما و رطوبت، ارتعاش پرتوها و تاریکی از عوامل مشکل زای دیگر در معادن هستند. کنترل صدا در معدن امروز امری دشوار بوده و مشکل افت شنوایی ناشی از صدا در معدن امری معمول برای کارگران معدن است. همچنین گرما و رطوبت در مناطق گرمسیر و معادن زیرزمینی عمیق از دیگر مشکلات شایع است. 

منبع:occmed

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.