ایمنی صنعتی

ایمنی صنعتی

 

برای بررسی ایمنی صنعت که شامل بررسی وضع موجود، تجهیزات حفاظت  فردی ( PPE )، ایمنی ماشین الات، ارت، ایمنی حریق و شاخص های حوادث می‌باشد از روش های زیر استفاده میکنیم:

 

*مشاهده میدانی : برای مشاهده و بررسی سطح ایمنی و بهداشت صنعت به مشاهده میدانی می پردازیم.

در این مشاهدات به بررسی  ایمنی حریق و ماشین الات وتجهیزات حفاظت فردی می پردازیم

 

*بررسی مستندات : اطلاعات مربوط به ایمنی صنعت در یک شیلد جداگانه در بایگانی  موجود  میباشد

که  اطلاعات ان شامل امار حوادث سال های گذشته / بررسی ایمنی میباشد

.

*کمیته حفاظت فنی : شامل گروهی از افراد مشخص میباشند که درباره ی مسائل بهداشت و ایمنی  صنعت

 تصمیماتی را اتخاذ میکنند در این جلسات اسناد ومدارکی راجع به اخرین امار  صنعت ارائه میشود

 

 

 

بررسی وضع موجود

در این بخش به بررسی وضع ایمنی موجود در صنعت با استفاده از روش های مشاهده / مصاحبه و بررسی مستندات موجود  می پردازیم

نتایج حاصل از این بخش نشان می دهد که صنعت مورد نظر از نظر ایمنی و بهداشت کار در چه سطح و فرهنگی قرار  دارد

 

شاخص های ایمنی

یکی از وظایف مهندسین بهداشت حرفه ای جمع اوری اطلاعات در مورد حوادث موجود در صنعت میباشد که سالانه این کار  انجام میشود

شاید برایتان سوال پیش بیاید که این کار چه سودی برای صنعت خواهد داشت ؟

این آمار به مهندسین بهداشت حرفه ای نشان میدهد که عملکرد آنها طی سال گذشته تا چه حد موثر بوده و یا نیاز به تلاش بیشتری خواهد داشت

اطلاعات مربوط به حوادث هر صنعت محرمانه بوده و در دسترس مهندسین بهداشت حرفه قرار خواهد گرفت

این شاخص ها شامل :

 

 

 

فاطمه گرایلی
فاطمه گرایلی

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.