ايمنی ماشين های افزار

بنا به تعريف ماشين افزار، ماشيني است كه بوسيله نيروي برقي كه از الكتروموتور تأمين مي‌شود، تسمه و يا چرخ‌دنده‌ها را به حركت درآورده و به محور اصلي كار يا ابزار برش، منتقل كرده و به آن حركت دوراني يا حركت خطي مي‌دهد .ماشين افزار از نظر كارشناسان به دو دسته تقسيم مي شوند :

1- ماشيني هايي كه حركت اصلي آنها دوراني است كه به ماشين افزار مداوم معروفند مانند ماشين هاي تراش ، فرز و….

2- ماشين هايي كه حركت اصلي آنها يك حركت رفت و آمد مي باشد كه به ماشين افزار متناوب معروفند . مانند پرس ، ماشين صفحه تراش ، اره نواري ، فرز و….

 

براي ايمني ماشين‌هاي ابزار بايد قسمتهاي مختلف زير مورد توجه قرار گيرد :

 

1)- نكات ايمني در طراحي ماشين.

2)- نكات ايمني در طراحي كارگاه (از نظر روشنايي، تهويه، فضاي لازم براي هر دستگاه و…) .

3)- نكات ايمني مربوط به متصدي دستگاه (از جمله انتخاب مناسب كارگران و آموزش آنها در مورد نحوه كار با دستگاه و…).

4)- رعايت قوانين و مقررات حفاظتي كه متناسب با نوع ماشين تدوين مي‌شود.

 

در ماشين های افزار ، نكات عمومی زير بايستی در نظر گرفته شود :

 

1 – در موقع تعيين محل نصب انواع ماشين های افزار علاوه بر در نظر گرفتن عوامل توليدی – اقتصادی ، رعايت موازين و اهداف حفاظتی ضروری است .

2 – بدنه كليه دستگاههای موجود در كارگاه ماشين آلات ماشين افزار كه بوسيله الكتريسيته تغذيه می شوند بايد دارای سيم اتصال به زمين مؤثر باشد .

3 – كليه قسمتهای داخلی ماشينها از قبيل جعبه دنده تغيير دهنده سرعت و حركت ، پولی های تغيير دهنده سرعت ، تسمه فلكه و غيره می بايست بوسيله حفاظ های مناسب پوشيده شده باشد.

4 – هميشه زمين كارگاه می بايست تميز نگهداری شود بخصوص پاك كردن روغنهای ريخته شده به روی كف كارگاه ضروری است .

5 – بعد از هرگونه تغيير بايد وسايل حفاظتی را دوباره در جای خود نصب نمود .

6 – برای كار كردن با ماشينهای افزار می بايست كارگران آموزش های لازم و بخصوص نكات ايمنی حين كار را فراگيرد .

7 – كارگر بايد مجهز به وسايل حفاظت انفرادی مناسب باشد .

8 – قبل از شروع به كار بايد از دستگاه بازديد نمود و تمام مكانيزم های آن را بصورت بدون بار، امتحان نمود .

9 – تا هنگاميكه ماشين در حال كار كردن است از هر گونه روغنكاری ، تعمير و يا نظافت خودداری شود .

10 – از نگهداشتن قسمتهای متحرك ماشين با دست به منظور متوقف نمودن دستگاه بايد خودداری شود .

11 – از برداشتن تراشه ها با دست بدون به كار بردن وسايل مخصوص از قبيل برس ، قلاب  و … بايد خودداری نمود .

12 – قرار دادن اشياء يا ابزار روی دستگاه ممنوع است .

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.