ايمني دستگاه سنگ زني

ماشين سنگ زني از پزخطرترين وحادثه سازترين تجهيزات صنعتي است . اين ابزاربراي صاف كردن وصيقل دادن سطوح ، رفع برآمدگي ها ، تميزكاري و… كاربرد دارد . انتخاب نادرست ، استفاده نابجا ويا فشار بيش از حد از عوامل مهم حادثه ساز سنگ هاي فرز است .

 

دستورالعمل ايمني با ماشين هاي سنگ زني

١-  سرعت محیطی نباید از آنچه رویسنگ نوشته شده باشد بیشتر باشد. (سرعت محیطی از فرمولU= D *  N محاسبه میگرددDقطر سنگ وNتعداد دوردر دقیقه وUسرعت محیطی برحسب متر بر ثانیه می­باشد).

2- سنگ نباید به هیچ وجه دارای شکستگی، لنگی ویا ترک خوردگی باشد.

3-  دستگاه سنگ بایددارای حفاظ باشد.

4- در موقع استفاده از آن بایستی از عینک ایمنی استفاده شود.

5-  سنگ بایستی در محل خشک نگهداری گردد.

6-  قسمت جلوی دستگاه سنگ سمباده باید مجهز به حفاظ باشد.

7- پوشش حفاظتی سنگ بایستی طوری باشد که حد اکثر قسمت بدون پوشش سنگ 65 درجه بوده و فاصله جدار پوشش و محیط سنگ از 5 میلیمتر تجاوز ننمایدو فاصله بین لبه داخلی تکیه گاه ابزار از محیط سنگ از  3 میلیمتر بیشتر نباشد.

8- جهت حصول اطمینان از سالم بودن سنگ سنباده، باید آن را قبل از نصب روی ماشین آزمایش کرد. بهترین روش برای انجام کار این است که در سنگهای با جرم کوچک و سبک، ابتدا سنگ سنباده را از مرکز آن آویزان نموده سپس چند ضربه سبک با دسته آچار یا پیچ گوشتی روی نقاطی در زاویه 45 درجه مثبت و منفی از خط عمود و در نیمه بالایی و به فاصله 2 تا 5 سانتیمتری از محیط چرخ وارد آورده، اگر صدای مخصوص سنگ سالم به گوش رسید، سنگ سنباده سالم بوده و در غیر اینصورت معیوب است، در صورتیکه چرخ سنگین باشد این آزمایش را با قراردادن چرخ روی سطح مسطح (سطح صاف و بدون شیب ) باید انجام داد.

9- پس از سوار کردن سنگ باید آن را مدتی بدون بار روشن نمائید(1دقیقه).

10- قطعه کار بایستی به ملایمت با سنگ تماس داده شود، وارد کردن فشار زیاد خطرناک است.

11-   هنگام کاربرای مهار و جلوگیری از در رفتن و پرتاب قطعه کارماشین سنباده باید مجهز به میزکار و تکیه گاه کار باشد.

12-   هرگز نباید برای متوقف کردن سنگ سنباده از تماس دست با آن استفاده شود.

13- هرگز نباید در حالی که سنگ در حرکت می باشد نسبت به تنظیم تکیه گاه و هواکش ماشین اقدام شود.

14- از تماس دادن سریع کار به سنگی که تازه به کار افتاده و سرد است جداً خوداری شود.

15-   گذاشتن واشر پشت مهره چرخ سنگ سنباده (در حین سوار کردن سنگ) الزامی است.

16-   مهره میله چرخ سنباده باید همیشه محکم باشد.

17-   فاصله بین پایه کار و سنگ سنباده نباید از 3 میلی متر کمتر باشد.

18- در صورت لرزش و ارتعاش چرخ یا سنگ سنباده ، باید ماشین را خاموش کرده و عیب دستگاه را رفع نمود.

 

مهندس لیلا معقولی
مهندس لیلا معقولی

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.