انواع ماسک فیلتردار

ماسک های FFP

 

ماسک های FFP که با استاندارد اروپایی EN149: 2001 طبقه بندی شده اند :

ماسک فیلتر دار FFP1 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 5 میکرون با فیلتراسیون 80 درصد

ماسک فیلتر دار FFP2 : ماسک مناسب برای ذرات بین 2 تا 5 میکرون با فیلتراسیون 94 درصد

ماسک فیلتر دار FFP3 : ماسک مناسب برای ذرات کوچکتر از 2 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد

 

 

ماسک N95

 

ماسک های N و P و R

ماسک های N و P و R که با استاندارد امریکایی NIOSH طبقه بندی شده اند:

ماسک فیلتر دار N

ماسک N95 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد غیرمقاوم نسبت به روغن

ماسک N99 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از0.3   میکرون با فیلتراسیون 99 درصد غیرمقاوم نسبت به روغن

ماسک N100 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون99.97 درصد غیرمقاوم نسبت به روغن

 

ماسک فیلتر دار R

ماسک: R95  ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر 8 ساعت

 

ماسک R99 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر 8 ساعت

 

ماسک R100 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون99.97 درصد مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر 8 ساعت

 

ماسک فیلتر دار P

ماسک :P95  ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 95 درصد مقاوم نسبت به روغن

 

ماسک P99  :ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد مقاوم نسبت به روغن

 

ماسک P100 : ماسک مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون99.97 درصد مقاوم نسبت به روغن

 

ماسک فیلتردار کربن اکتیو یا کربن دار

در این نوع ماسک ها لایه هایی از کربن فعال شده ) کربن اکیتو ( به منظور حفاظت در مقابل گاز ها و بخار ها در نظر گرفته می شوند که باعث می شود که بوی آلودگی و گازهای مضر هوا به داخل ماسک نفوذ نکند.

 

 

مهندس لیلا معقولی
مهندس لیلا معقولی

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.