اندازه گیری سر و صدا -بخش اول

«هدف از انداره گيري سر و صدا»

مناسب ترين روش براي كنترل صدا، اندازه گيري سر و صدا و ميزان مراجهه با آن
مي باشد. بدين طريق مي توان محل هاي پر سر و صدا و افراد در معرض آلودگي صوتي را شناسايي نمود.

 

«روش اندازه گيري سر و صدا»

جهت تعيين تماس صوتي مطابق با اهداف بهداشت حرفه اي تراز فشار صوت
اندازه گيري مي شود. براي اين منظور از روش ها و تجهيزات مختلفي استفاده  مي شود  كه انتخاب آنها بستگي به سر و صداي محيط و ميزان اطلاعات مورد نياز دارد. اولين قدم در اين راه مشخص كردن وجود يا عدم وجود مشكل سر و صدا در محيط كار مي باشد.

در اين مقاله مراحل اندازه گيري سر و صدا بطور مختصر شرح داده شده است. (جهت كسب اطلاعات بيشتر به استاندارد 56/107 CSA و استاندارد تأئيد شده كشور خود مراجعه نمايند.)

 

«چگونگي تشخيص مشكل سر و صدا»

اولين قدم در اندازه گيري تشخيص مشكل سر و صدا مي باشد كه بازديد مقدماتي در اين رابطه بما كمك مي كند. در زير شاخص هاي تعيين سر و صداي مخاطره آميز عنوان گرديده است.

 • سر و صدا بيشتر از صداي ترافيك شهر شلوغ مي باشد.

 • افراد بايد با كساني كه در فاصله 3 متري قرار دارند با صداي بلند صحبت كنند.

 • افراد جهت استفاده از راديو و تلويزيون (در مواقع عادي) مجبورند صداي اين      

          وسايل را بلند كنند.

 • بعد از چنين سال كار، در محيط پر سر و صدا در مكان هاي شلوغ و اجتماعات

  دچار مشكلات ارتباطي مي شوند.

 

«مواردي كه در زمان اندازه گيري بايد مورد بررسي قرار گيرد»

قبل از اقدام به اندازه گيري بايد اطلاعات مورد نياز را جمع آوري نموده و از موارد زير آگاهي داشته باشيم.

 • هدف اندازه گيري: كنترل صدا، جلوگيري از افت شنوائي، اجراي آئين نامه

      صوتي و ….

 • منابع توليد صدا وزمان فعاليت آنها.

 • نوع صدا: يكنواخت، متناوب، ضربه اي.

 • موقعيت افرادي كه در محيط هاي پر سر و صدا كار مي كنند.

 

اولين مرحل اندازه گيري بازديد مقدماتي جهت تعيين موارد زير مي باشد.

 • وجود مشكل سر وصدا

 • نياز به اندازه گيري

دومين مرحله تعيين ميزان تماس فردي با صدا مي باشد يعني ميزان صدايي كه شخص در زمان كاري با آن مواجه است.

اگر صدا يكنواخت باشد، اطلاعات گرفته شده از بازديد مقدماتي، جهت تعيين اين ميزان بكار مي رود. ولي اگر صدا غير يكنواخت باشد و يا فرد در موقعيتي ثابت كار نكند و در حال گردش باشد بايد دزيمتري صدا انجام گيرد.

 منبع:

سايت مركز ايمني و بهداشت حرفه اي كانادا

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.