ارزیابی ریسک با روش Nigel Bauer
ارزیابی ریسک با روش Nigel Bauer

روش های ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک، فرآیندی است که نیازمند تجربه، تخصص و دقت بالا بوده و می‌بایست در قالب کار گروهی و با بهره‌گیری از توان مسئولین و کارشناسان انجام پذیرد . این فعالیت تیمی نیز زمانی به نتیجه دلخواه دست خواهد یافت که تیم ارزیاب، علاوه بر برخورداری از تجربه و تخصص لازم، از زبان مشترکی نیز در درک مفاهیم و روش‌های مورد استفاده برخوردار باشند.

 

روش Nigel Bauer

ریسک = وخامت خطر * احتمال رخداد خطر

یک مقیاس مشخص برای کمی کردن نرخ ریسک وجود ندارد. با این حال می توان از قاعده زیر استفاده کرد. ریسک کلی مرتبط با هر خطری، با محاسبه نرخ آن برای هر ریسک به صورت زیر طبقه بندی می شود:

  • ریسک تحت کنترل
  • ریسک کنترل نشده

ابتدا از جداول شماره 1 و 2 برای تعیین شدت خطر و احتمال خطر استفاده نموده، سپس با به کارگیری جدول شماره3، ریسک را سطح بندی می نماییم تا ریسک در دو سطح تحت کنترل و کنترل نشده تقسیم بندی گردد و معیار تصمیم گیری فراهم شود.

تعیین شدت خطر: بایستی بر مبنای محتمل ترین پیامد باشد، بدون کنترل صورت پذیرد.

 

جدول (1): شدت خطر

 

جدول (2): تعیین احتمال خطر

 

جدول (3): ماتریکس ریسک

 

در مورد احتمال همراه با اقدامات كنترلی، فاكتورهای ذیل تأثیرگذار هستند:

  • دفعاتی که شرایط اتفاق افتاد.
  • مدت تماس هر وقوع
  • کمیت مواد
  • آموزش، تجربه افراد درگیر
  • رفتار انسانی
  • فاکتورهای محیطی (نور، صدا، دما)
  • شرایط تجهیزات مثل حفاظت، اینترلاک

 

فاطمه مقدم
فاطمه مقدم

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.