آشنایی با رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

  با توجه به اينکه 45% جمعيت دنيا و يا به عبارتی 58% افراد بالای 10سال در شمار نيروی کار قرار می‌گيرند و تلاش آنها بدون ترديد به توان کاری آنها بستگی دارد و اين توان کاری منجر به استحکام پايه‌های اقتصادی جامعه می‌گردد در نتيجه اعتقاد براين است تامين بهداشت حرفه‌ای و رفاه کارگری افراد شاغل علاوه براينکه ارج نهادن به ارزشهای انسانی است جزء شرط اوليه بهره‌وری و بيشترين اهميت را در رابطه با توسعه پايدار اقتصادی و اجتماعی دارد هر فرد در حين انجام کار و در محيط کار حق بهره‌مندی از يک کار ايمن و سالم که زندگی پربار اقتصادی و اجتماعی را بهمراه آورده را دارا می‌باشد که وظيفه مسئولين و سياست‌گزاران است که نسبت به تحقق اين مهم همت گمارند .

هدف اصلی :
تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی ، روانی، اجتماعی نيروی کار در کليه مشاغل (اداري ، واحدهای صنعتی، معدنی – کشاورزی و خدماتی و …)

تعريف بهداشت حرفه ای :
تامين ، حفظ و ارتقائ بالاترين درجه سطح سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلين در کليه حرف و مشاغل بهداشت حرفه‌ای به تعريف سازمان بين‌ا لمللی کار ILO و سازمان بهداشت جهانی WHO

· ارتقاء و حفظ بالاترين درجه از سلامت جسمی، روحی و اجتماعی شاغلين در کليه مشاغل .

· مراقبت از شاغلينی که سلامت آنان در معرض خطرات ناشی از شرايط کار است .

· مراقبت از شاغلينی که عوامل زيان‌ آور محيط کار سلامت آنان را تهديد می‌کند

اهداف بهداشت حرفه‌ای

· ارتقاء و تأمين بالاترين درجه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلين

· پيشگيری از بيماريها و حوادث ناشی از کار

· تطابق شرايط کار با انسان بمنظور کاهش اثرات کار و ابزار کار بر سلامت انسان

اصول بهداشت حرفه‌ای (Principals of occupational health)

· شناسايی عوامل زيان‌آور (Identification of the Hazards)
· اندازه‌گيري عوامل زيان‌آور (Measurement of Possible Harmful Factors)
· تفسير نتايج و تبيين خطر ( Interpretation of the Results)
· اقدامات کنترلی (Control measures)
تخصص‌های لازم در جهت تأمين بهداشت حرفه‌ای در حرف مختلف :
مهندسی بهداشت حرفه‌اي/ ارگونومي/ HSE/ شيمی / سم شناسی / روان شناسی / پزشکی

خدمات بهداشت حرفه‌ای در محيط كار را می‌توان به بصورت زير طبقه‌بندی نمود :

الف) سالم سازی محيط کار از طريق :
· تهيه آب آشاميدنی سالم و بهداشتی
· تامين غذای سالم برای شاغلين
· جمع آوری و دفع مواد زائد جامد و مايع
· کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان
· ايجاد تسهيلات بهداشتی کافی
· تامين نظافت عمومی محيط

ب) شناسايی، ارزشيابی و کنترل عوامل زيان آور شامل :
· عوامل فيزيکی، سرو صدا، نور ، تشعشعات، گرما، رطوبت و ….
· عوامل شيميايی: گرد و غبار، دود، دود فلزی، گازها و بخارات، اسيدها و …..
· عوامل بيولوژيکی: ميکروب‌ها، ويروس‌ها، قارچ‌ها و ….
· عوامل مکانيکی: ضربه، ارتعاش، فشار و ….
· عوامل ارگونومی : وضعيت نامنا سب بد ن در حين انجام کار،ابزار کار نامناسب
· پيشگيری از حوادث ناشی از کار

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.