آسیب شبکیه در اثر اشعه خورشید

پدیده رتینوپاتی خورشیدی(آسیب شبکیه در اثر خورشید) از زمان های بسیار دور شناخته شده است.این اسیب در اثر ایجاد تغییرات شیمیایی ناشی از تابش اشعه خورشید در شبکیه رخ می دهد.بیمار از تاری دید مرکزی شاکی است .معمولا آسیب ایجاد شده دو طرفه است.از نظر شغلی این آسیب در مشاغلی که در فضای آزاد کار می کنند به ویژه در نظامیان مشاهده می شود.معمولا پیش آگهی این آسیب خوب است و حدت بینایی در عرض شش ماه به میزان طبیعی باز می گردد، هر چند در برخی افراد ممکن است افت دائم در حدت بینایی باقی بماند.لذا از منظر طب کار ، آموزش کافی در خصوص پیشگیری از عوارض احتمالی ناشی از مواجهه با اشعه UV ضروری به نظر می رسد.

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.