آسم شغلی

آسم بیماری نسبتا شایعی در جامعه است. حدود 15% از موارد آسم ، آسم شغلی است که یا در اثر کار ایجاد شده اند و یا از قبل کارگر مبتلا به آن بوده ولی در اثر کار تشدید شده اند. آسم شغلی یکی از مهمترین بیماری های ناشی از کار است ، هم از جهت خطرات و عوارض آن و هم از جهت امکان پیشگیری از بروز و کنترل مناسب بیماری با اقدام در محیط کار .
برای تشخیص آسم شغلی ابتدا باید وجود آسم اثبات شود که معمولا این کار با معاینه بالینی و انجام اسپیرومتری قبل و بعد برونکودیلاتور تشخیص آسم مسجل می شود. در مرحله ی بعدی باید ارتباط بیماری آسم در کارگر با محیط کار وی اثبات گردد، هر چند روش های متعددی برای این کار وجود دارد اما بهترین روش که هم در دسترس است و هم دقت نسبتا مناسبی برای این کار انجام تست متاکولین حین مواجهه بو بعد از قطع مواجهه و مقایسه نتایج این دو تست با هم است.نکته ی مهم اینجا است که تا قبل از این بررسی نباید محیط کار فرد را تغییر داد و چنانچه محیط کار فرد قبل از بررسی تغییر کرده باشد تقریبا امکان بررسی ارتباط آسم با شغل وجود ندارد و این موضوع ممکن است به ضرر کارگر یا کارفرما تمام شود.

منبع:http://www.drbabai.com

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.