آرشیو مقالات

متفرقه
admin

آیا در معاینات دوره ای انجام رادیوگرافی قفسه سینه اجباری است؟

بسیار دیده می شود که کارفرمایان تقاضای انجام رادیوگرافی قفسه سینه را در معاینات دوره ای یا بدو استخدام کارکنان خود دارند. در برخی موارد که فرد در مواجهه با آلاینده هایی نظیر

مشاهده متن کامل مقاله