آرشیو مقالات

ارگونومی کار با رایانه - ایمن پژوهان پارس
آموزشی
شیوا احمدوند

ارگونومی کار با رایانه

 ارگونومی محل کار، علم تلفیق کار و تقاضای شغلی و نیازهای انسانی است که باعث بهبود شرایط کار می گردد. وقتی خواسته های شغلی خارج از توانایی افراد باشد، در معرض خطر ابتلا

مشاهده متن کامل مقاله