آرشیو مقالات

ایزو ۳۱۰۰۰
مقالات
فاطمه قاسمی

استاندارد بین المللی مدیریت ریسک ایزو ۳۱۰۰۰

مدیریت ریسک در سازمان قسمتی از فرآیندی است که برای بقای سازمان ضروریست. جمع بندی آنکه استاندارد ایزو 31000 ISO عدم قطعیتی است که روی اهداف سازمان تاثیر گذار است که این تأثیر می تواند مثبت و منفی باشد.

مشاهده متن کامل مقاله