آرشیو مقالات

آموزشی
محیا دژکام

عوامل زیان آور محیط کار

عوامل زیان آور محیط کار: فيزيکی شيميايی بيولوژيکی ارگونوميکی   علاوه بر این عوامل ،در بهداشت حرفه ای آلودگی های زیست محیطی و محیط بیرون از کارگاه نیز مورد توجه هستند .  

مشاهده متن کامل مقاله
روشنایی نامناسب محیط کار
آموزشی
فاطمه مقدم

روشنایی محیط کار

روشنایی یکی از مهم‍ترین فاکتورهای بصری در محیط کاری کامپیوتری است که باعث نارضایتی کارکنان در دفاتر اداری می‌شود. شرایط محیط کار با اختلالات اسکلتی عضلانی همراه است و رابطۀ قوی بین روشنایی و این اختلالات وجود دارد.

مشاهده متن کامل مقاله