آرشیو مقالات

سم شناسی بنزن
آموزشی
شیوا احمدوند

سم شناسی بنزن

سمیت بنزن براي انسان بنزن از بین تمام سموم صنعتی داراي بدترین شهرت است و در نشریات پزشکی و صنعتی موارد بسیار زیادي مرگ در اثر بنزن قید گردیده و بدون شک تعداد

مشاهده متن کامل مقاله
سم شناسی فلز سرب - شرکت ایپکو
مقالات
مهندس لیلا معقولی

سم شناسی فلز سرب

جذب سرب ممکن است از طریق گوارش ، تنفس و پوست انجام شود. جذب سرب از راه معده بسیارکم و قسمت اعظم سرب توسط روده کوچک ومقدار بسیار جزئی توسط روده بزرگ جذب می شود.

مشاهده متن کامل مقاله