آرشیو مقالات

تعریف ایمنی - گروه ایمن پژوهان پارس
آموزشی
مهندس مسعود اسلامی

تعریف ایمنی

رعایت اصول و مقرراتی است که برای رهایی از شرایط مخاطره آمیز و به منظور حفظ نیروی انسانی و تأسیسات بکار گرفته می شود.

مشاهده متن کامل مقاله