آرشیو مقالات

اصول ایمنی در کارگاه
آموزشی
فرزانه رضوانی

اصول ایمنی در کارگاه

محافظت از نیر‌وی انسانی در قبال حوادث ناشی از کار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‌. از این رو باید ابزار و ماشین آلات به طور مستمر، مورد بازرسی کامل قرار گرفته و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود.

مشاهده متن کامل مقاله