آرشیو مقالات

بیماریهای ناشی از کار
آموزشی
محیا دژکام

اصول کلی پیشگیری بیماریهای ناشی از کار

اصول کلی پیشگیری بیماریهای ناشی از کار : جایگزینی جداسازی محصور کردن تهویه عمومی تهویه موضعی استفاده از متدهای مرطوب وسایل حفاظت فردی رعایت اصول بهداشت فردی نظافت آموزش مسائل بهداشتی معاینات پزشکی

مشاهده متن کامل مقاله
اصول ایمنی در کارگاه
آموزشی
فرزانه رضوانی

اصول ایمنی در کارگاه

محافظت از نیر‌وی انسانی در قبال حوادث ناشی از کار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‌. از این رو باید ابزار و ماشین آلات به طور مستمر، مورد بازرسی کامل قرار گرفته و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود.

مشاهده متن کامل مقاله