آرشیو مقالات

فیوم جوشکاری
آموزشی
فاطمه مقدم

فیوم جوشکاری (منگنز)

جوشکاري یک فرآیند رایج صنعتی و معمولترین فرآیند اتصال قطعات فلزي است، که از طرفی براي سلامتی افراد جوشکار بسیار مضر است. یکی از فاکتورهاي اصلی خطرناك براي سلامت جوشکاران فیوم‌هاي تولید شده

مشاهده متن کامل مقاله