تبعات عدم انجام ماده 90 قانون تامین اجتماعی

درمواردیکه حسب ضوابط مقرر بیمه شده به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی معرفی و مشمول برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی، جزئی و یا غرامت نقص مقطوع عضوگردیده باشد و یا بازماندگان بیمه شده متوفی برای دریافت مستمری بازماندگان مراجعه نمایند چنانچه بیمه شده فاقد مستند معاینات اولیه پزشکی ( موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی) در خصوص شغل ارجاعی باشد مراتب به مدیریت درمان ارسال خواهد شد چنانچه طبق نظر مدیریت درمان موضوع از مصادیق ماده 90 قانون تامین اجتماعی تشخیص داده شود ،هزینه های مربوطه ( غرامات ، مستمری و … )به صورت اخطاریه به کارفرما ابلاغ و طبق ماده 90 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه مربوطه مورد مطالبه و وصول قرار خواهد گرفت.

#طب_کار#معاینات_بدو_استخدام#فردیس#کرج#البرز

مرکز تخصصی طب کار ایمن پژوهان پارس

کرج، جاده ملارد، رو به روی ایستگاه پیک، نبش گلستان 30

تلفن تماس:02636632360

دفتر مرکزی(ارائه خدمات HSE):

کرج، بلوار شهید چمران، ساختمان حسینی، طبقه دوم

تلفن تماس:02632256721

www.ippeco.com

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.