عوامل محیطی کار و سلامت
عوامل محیطی کار و سلامت

فشار هوا

فشار هوا در سطح دریا 760 میلی متر جیوه است باافزایش ارتفاع و کاهش آن میزان فشار هوا تغییر می کند که هر کدام از این تغییرات می تواند اثرات فیزیولوژیک متفاوتی بر روی بدن بگذارد.

اختلالات ناشی از کاهش فشار هوا

در اثر افزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش فشار داریم که موجب اختلال در عمل دید (نیستاگموس)،اختلال در عمل گوش ، اختلال در عمل تنفس و دستگاه گردش خون است. در اثر کاهش ارتفاع یا به عبارتی قرار گرفتن در زیر سطح دریا افزایش فشار هوا خواهیم داشت، که در نتیجه آن کیسن ، نیستاگموس ، نارکوزیس و بیماری رفع فشار و… ایجاد می شود. درمان : در مورد کسانی که در معرض فشار زیاد قرار می گیرند استفاده از محفظه هایی برای درمان بیمار و همچنین استفاده از مخلوط هلیوم – اکسیژن برای غواصان در نقاط عمیق معمول است.

 

روشنایی

کمبود روشنایی در محیط کار ، افزون بر ایجاد خستگی  اعصاب ، آسیب های دیگر به سلامت و بینایی کارگر وارد می آورد . روشنایی رضایت بخش :

  • نور کافی
  • پخش مطلوب نور
  • درخشندگی سطوح سبب چشم زدگی نگردد
  • سایه های مزاحم موجود نباشد

منابع نور:

شامل دو گروه طبیعی و مصنوعی

 نور طبیعی : نور خورشید و روشنایی روز

 نور مصنوعی : لامپ های الکتریکی لامپ های التهابی لامپ های تخلیه در گاز تا جایی که می شود منابع نور مصنوعی به روشنایی روز نزدیک باشد .

پرتو ها:

تعریف : پرتو شکلی از انرژی است که در خال یا ماده منتشر می شود و به دو دسته یونی و غیر یونیزان تقسیم می شوند.

اثرات پرتو ها:

پرتو ها بر روی کروموزوم ها تاثیر می گذارند همچنین دارای اثرات زود رس اختلال در دستگاه خونساز و دستگاه گوارش هستند . از اثرات دیررس پرتو ها سرطانزایی ، کاتاراکت ، اختالالت جنینی و کوتاه شدن عمر قابل اشاره اند.

محیا دژکام
محیا دژکام

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.