سنجش آلاینده های محیط کار

واحد مهندسی بهداشت حرفه‌ای گروه شرکت های ایمن پژوهان پارس(ایپکو) با استفاده از کارشناسان خبره و مدرن‌ترین تجهیزات روز دنیا با داشتن گواهی نامه سطح ۲ آماده همکاری با ادارات و صنایع جهت شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار می‌باشد.

 

خدمات قابل ارائه توسط این واحد به شرح ذیل می‌باشد:

 1.  
 2.  نمونه برداری و آنالیز آئروسل‌ها به صورت فردی و محیطی
 3.  نمونه برداری و آنالیز  گازها و بخارات محیط کار به صورت فردی و محیطی
 4.  نمونه برداری و آنالیز بیوآئروسل‌های محیط کار و سیستم‌های تهویه مطبوع
 5.  ارزیابی تراز فشار صوت (صدا سنجی، آنالیز فرکانسی صوت، دزیمتری صوت)
 6.  ارزیابی روشنایی (سنجش روشنایی عمومی و موضعی، درخشندگی)
 7.  سنجش ارتعاش (دست و بازو، تمام بدن و تجهیزات)
 8.  سنجش پرتوهای غیر یونیزان (IR ,UV)
 9.  سنجش تنش‌های حرارتی (استرس گرمایی و استرس سرمایی)
 10.  سنجش میدان‌های الکتریکی و میدان‌های مغناطیسی
 11.  ارزیابی مقاومت چاه‌های ارت
 12.  اندازه گیری پارامترهای شرایط جوی محیط کار ( دما، فشار، رطوبت هوا، سرعت جریان باد)
 13.  ارزیابی سیستم‌های تهویه صنعتی
 14.  ارزیابی عوامل ارگونومیکی محیط کار ( ارزیابی پوسچر با استفاده از متدهای استاندارد و آنتروپومتری)

فرم درخواست خدمت

  از کدام خدمت ایپکو میخواهید استفاده نمایید؟