سم شناسی فلزات سنگین-بخش هشتم

سرطان های گزارش شده ناشی از فلزات:

  • سرطان پوست ناشی از تماس با آرسنيک

  • سرطان ريه ناشی از استنشاق گردوغبار و دودهای فلزی آرسنيک, بريليوم, کادميوم, کرم و نيکل

  • سرطان کبد در کارگرانی که بمدت طولانی در معرض آرسنيک بودند.

  • سرطان پروستات و کليه در مواجهه با کادميوم

  • سرطان کبد :آنژيوسارکوم کبد تومور نادری است و رابطه قوی مواجهه با وينيل کلرايد و آرسنيک دارد.آنژيوسارکوما کبد همچنين در کارگران در مواجهه در مواجهه با آفت کش های آرسنيکی نیز گزارش شده است.لذا گاهی اوقات و براساس مواجهات و نظر متخصص طب کار در معاینات تخصصی طب کار تست های مربوط به مارکر های سرطانی اخذ می گردد. 

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.