سم شناسی فلزات سنگین-بخش ششم
  • آثار سمی فلزات در گوش:

سميت فلزات در گوش ممکن است موجب آسيب به عصب شنوايی با ترکيبات جيوه و تاليوم و ضايعات عصب دهليزی با ترکيبات جيوه, کادميوم و تاليوم شود.

 

 

  • استخوان:

برخی از فلزات در بافت استخوان ذخيره شده و تا زمانی که در اين بافت تجمع کرده اند،  آثار سمی آنها در بافتهای ديگر ظاهر نمی شوند و اگر به هر دليلی بداخل جريان خون رها شوند می توانند علائم شديدی را ظاهر سازند.

آثار سمی فلزات بر روی بافت استخوان از طريق تاثیر سوء بر مغز استخوان موجب کاهش سلولهای خونی نمایان می شوند که کم خونی و تضعيف سيستم ايمنی از عوارض مهم آن است.لذا در انجام معاینات سالانه طب کار، انجام تست CBC diff می تواند جهت غرباگری اولیه موثر باشد.

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.