جابجایی و انبارش مواد شیمیایی
 • قبل از جابجایی هر ماده شیمیایی، نوع آن ماده باید مشخص گردد.
 • جابجایی مواد در ظروف ایمن و دربسته و به صورت ایستاده انجام گردد.
 • ظروف جابجایی مواد شیمیایی می بایست دارای برچسب مشخصات آن ماده (MSDS) باشد.
 • جابجایی مواد شیمیایی که با یکدیگر واکنش نشان می دهند مجاز نمی باشد.
 • حمل و نقل مواد شیمیایی با وسیله ایمن صورت پذیرد.
 • وسایل حمل و نقل مواد شیمیایی می بایست دارای علائم هشداری و رنگ مشخص و بدون عیب و نقص باشد.
 • مسیرهای تردد و جابجایی مواد در حجم های زیاد بایستی مشخص شده باشد.
 • بشکه های مواد شیمیایی به صورت ایستاده و در بسته جابجا گردد.
 • از ریختن مواد شیمیایی در مسیرهای عبور و یا در کانالهای فاضلاب و آب روها بپرهیزید.
 • ظروف جابجایی مواد شیمیایی می بایست مشخص باشد و برای جابجایی چند نوع ماده از یک ظرف استفاده نشود.
 • استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند دستکش، ماسک شیمیایی و …. الزامی می باشد.
 • کپسول های اطفاء حریق جهت مواد شیمیایی می بایست وجود داشته باشد.
 • توصیه می شود برای جابجایی موادشیمیایی از تجهیزات مناسب و حتی الامکان مکانیزه استفاده گردد.
 • تخلیه بار بایستی به طور ایمن و به آرامی انجام گردد.
 • درصورتیکه ظروف حاوی ماده شیمیایی دارای هرگونه نشتی باشد سریعا اقدام به تعویض ظرف آن نمایید.
 • هرگاه هنگام حمل و نقل ماده شیمیایی مقداری از آن روی زمین ریخته شد سریعا اقدام به جمع آوری آن از روی زمین نمایید.
 • مواد شیمیایی که در محیطهای نامناسب انبار شده بودند را قبل از حمل و نقل از ایمن بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
 • هنگام باز کردن درب بشکه های مواد شیمیایی احتمال پاشش آنها وجود دارد، حتما احتیاط نمایید.
 • اصول صحیح بلند کردن بار را هنگام بلند کردن و جابجایی بشکه های مواد شیمیایی رعایت نمایید.
 • انبار نگهداری آن باید خشک و خنک و مقاوم در برابر آتش و مجهز به تهویه مناسب باشد.
 • خصوصیاتی مانند قابلیت اشتعال، انفجار، سمی بودن، فسادپذیری و …در هنگام ذخیر نمودن مواد شیمیایی باید مدنظر قرار گیرند.
 • باید دقت شود که دو ماده شیمیایی یا گاز خطرناک در کنار یکدیگر قرار داده نشوند.
 • موادی که دارای خطرات فوق العاده بالایی هستند در انبارهای جداگانه و ویژه ای با سیستم های حفاظتی و ایمنی نگهداری شوند.
 • اقلام و مواد سریع الاشتعال در ساختمانهایی که لازم است در برابر آتش سوزی عایق بندی شده و حفاظت شده نگهداری شوند.
 • برای جلوگیری از فاسد شدن مواد بایدمصرف مواد، اولین ورودی اولین خروجی باشد. (FIRST IN FIRST OUT)
 • به منظور اطمینان از سلامت انبار، شرایط انبار با استفاده از چک لیست توسط مدیریت انبار و مدیریت HSE بصورت ادواری کنترل شود.

 

اجرای ۵s یا پنج سین در انبارها:

در مديريت انبارها و نظافت كارگاهی بایستی از سيستم پنج سين صنعتی استفاده گردد كه عبارتند از:
۱ – سوا كردن ضروريات
۲ – سر و سامان دادن و مرتب كردن
۳ – سپيدی و پاكيزگي محيط كار
۴ – سلامتی و ايمنی
۵ – سازمان يافتگی و انضباط

شیوا احمدوند
شیوا احمدوند

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.