توصیه هایی در خصوص تست اسپیرومتری

 • عدم کشیدن سیگار 1 ساعت قبل از انجام تست.

 • عدم فعالیت شدید بدنی تا نیم ساعت قبل از انجام تست.

 • عدم خوردن غذای سنگینن تا دو ساعت قبل از انجام تست.

 • عفونت تنفسی باید رو به بهبودی باشد.

 • بهتر است افراد چاق تست را ایستاده انجام دهند.

 • وجود صندلی بدون چرخ جهت انجام تست به نحوی که مراجع روی صندلی نشسته و کف پاها روی زمین قرار گیرند.

 • عدم پوشیدن لباس های تنگ در زمان انجام تست.

 • عدم خم شدن گردن به سمت پایین حین انجام تست.

 • عدن تکرار تست بیش از 8 بار

 • حد اقل درج 1 ثانیه امتداد در زمان انجام تست نشان از عملکرد صحیح و اخذ صحیح تست می باشد.

 • و….

مرکز تخصصی طب کار ایمن پژوهان پارس

آدرس: جاده ملارد، نبش گلستان30

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.