تعریف حادثه ناشی از کار از نگاه سازمان تامین اجتماعی

بر پایه ماده 60 قانون تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران،حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که به هنگام انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده رخ می دهد.مقصود از ((هنگام انجام وظیفه)) همه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه و یا موسسات وابسته و یا ساختمان و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما بیرون از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریت باشد.اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان برای درمان و توان بخشی ،رفت و برگشت از خانه به کارگاه نیز جزء انجام وظیفه به شمار می آید به شرط آنکه حادثه در زمان های رفت و برگشت به کارگاه رخ داده باشد.حوادثی که برای بیمه شده به هنگام اقدام برای نجات دیگر بیمه شدگان و کمک به  آنها رخ می دهد نیز حادثه ناشی از کار به شمار می آید.

#طب_کار#بهداشت_حرفه_ای#ایمنی_صنعتی#ایپکو#ایپکو_طب#کرج#البرز#تامین_اجتماعی

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.