انجام معاینات بدو استخدام از جمله وظایف کارفرمایان قبل از بکار گیری افراد

نظر به اینکه آگاهی از وضعیت جسمی و روحی پرسنل در انتخاب شغل مناسب نقش اساسی داشته و عدم تناسب شغل با وضعیت و توانایی افراد ممکن است منجر به حوادث ناشی از کار و یا تشدید بیماری گردد،لذا در اجرای ماده 90 قانون تامین اجتماعی خواهشمند است قبل از بکار گماردن پرسنل نسبت به انجام معاینات پزشکی از طریق مراکز مجاز طب کار اقدام و نتیجه معاینات را جهت درج در پرونده بیمه شده همراه با اولین لیست به شعبه تامین اجتماعی تحویل و رسید دریافت نمایید.بدیهی است در صورت عدم انجام معاینات بدو استخدام، چنانچه افراد به کار گرفته شده از کار افتاده و یا بیماری آنها تشدید شود و یا فوت نمایند و این موضوع حسب نظریه اعلامی از سوی مدیریت درمان تامین اجتماعی ناشی از عدم تناسب شغل وی با وضعیت جسمی و روحی تشخیص داده شود،سازمان تامین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمریها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام می نماید.

منبع:سازمان تامین اجتماعی

www.ippeco.com

#طب_کار#معاینات_بدو_استخدام#ایپکو_طب#فردیس#کرج#البرز#تامین_اجتماعی

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.