انجام سنجش های محیط زیست

گروه شرکت های ایمن پژوهان پارس(ایپکو) مفتخر است با دریافت مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست  از سازمان حفاظت محیط زیست کشور، علاوه بر اجرای طرح های مطالعاتی زیست محیطی؛ در حوزه پایش صدای زیست محیطی و هوای پاک نیز به صنایع کشور خدمت رسانی کند.خدمات قابل ارائه توسط واحد محیط زیست شرکت به شرح زیر می‌باشد:

 

–انجام طرح‌های خود اظهاری در حوزه صدا و هوا

– سنجش صدای زیست محیطی

– سنجش گازهای محیطی (  CO , Co2 , NO2 , SO2  و…. )

– مشاوره در حوزه کنترل مخاطرات زیست محیطی

– شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی فعالیت‌های صنعتی

– ارزیابی عملکرد و ارزیابی اثرات زیست محیطی

– برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه محیط زیست و مدیریت انرژی

– مدلسازی انتشار آلاینده‌ها در محیط‌ و تعیین نواحی تحت تاثیر

فرم درخواست خدمت

    از کدام خدمت ایپکو میخواهید استفاده نمایید؟