خدمات سم‌پاشی اماکن

واحد مهندسی بهداشت محیط  گروه شرکت های ایمن پژوهان پارس(ایپکو) با استفاده از کارشناسان خبره و با داشتن مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی البرز آماده همکاری با ادارات و صنایع جهت سم‌پاشی محیط می‌باشد.

فرم درخواست خدمت

    از کدام خدمت ایپکو میخواهید استفاده نمایید؟