اضافه شدن بخش خطرسنجي در معاينات طب كار


#تغييرات_نسخه_١.٩٠
قابل توجه همكاران گرامي بهداشت حرفه اي و پزشكان طب كار

گرديد و اطلاعات مربوط به خطرسنجي بيماري هاي قلبي به صورت هوشمند از طريق سامانه جامع بازرسي محاسبه ميگردد.

در همين راستا، جهت محاسبه “خطر سنجي بيماري هاي قلبي”، سنجش اطلاعات مربوط به قند ناشتاي خون و كلسترول خون اجباري ميباشد. چنانچه موارد فوق ثبت نشود، محاسبه “خطر سنجي بيماري هاي قلبي” هم انجام نخواهد شد.

همكاران گرامي توجه داشته باشند كه اين بخش در معاينات ” بدو استخدام ” لحاظ نخواهد شد .

?کانال اطلاع رسانی سامانه جامع بازرسی?
samanehjmbnews@ 

admin
admin

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.