آیین نامه تشخیص و تعمیر نشت (LDAR)

بر اساس گزارشات آژانس حفاظت از محیط زیست، تجهيزات داراي نشتي نظير شيرها، پمپ ها و اتصالات، بزرگترين منبع انتشار VOC و آلاينده هاي فرار خطرناك هوا VHAPs از پالايشگاه ها و كارخانه هاي شيميايي مي باشند. آژانش تخمين زده است كه در حدود 70367 تن در سال VOCو 9354 تن در سال HAP از تجهيزات نشت شده و منتشر ميشود.

VOC ها در تشكيل ازن سهيم اند. ازن مي تواند در اتمسفر منتقل شده و در جهت باد باعث آلودگي در مناطق پايين دست شود.

آیین نامه تشخیص و تعمیر نشت  (LDAR) در صنایعی مانند پالایش نفت و صنایع شیمیایی، به دلیل نشت مقداری از ترکیبات آلی فرار (VOCs) و آلاینده های فرار خطرناک هوا (VHAPs) از تجهیزاتی مانند شیرآلات ، پمپ ها و اتصالات، توسط آژانس حفاظت از محیط زیست(EPA) وضع شده است. آژانس حفاظت از محیط زیست در تلاش برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای، آیین نامه و دستورکار را وضع کرد.

واحدهاي بهره برداري مي توانند انتشارات ناشي از نشتي تجهيزات را با انجام يك برنامه LDARيا با تعمير تجهيزات داراي نشتي و جايگزيني تجهيزات بدون نشتي،كنترل كنند.

LDAR يك كار عملي جهت شناسايي نشتی تجهيزات و به دنبال آن كاهش انتشارات ناشي از نشتي ها از طريق تعمير تجهيزات طراحي شده است.

 • بازرسي و مانيتورينگ تجهيزات در بازه های زماني مشخص و معین
 • تعمير يا تعويض اجزاي داراي نشتي در چهارچوب زماني مشخص

 

مزاياي اجراي برنامه LDAR

 • كاهش انتشارات و نشتي هاي سيستم
 • كاهش تلفات مواد و افزايش راندمان توليد
 • افزايش ضريب ايمني تجهيزات و اپراتورها
 • كاهش ميزان مواجهه با مواد شيميايي
 • كاهش جريمه هاي انتشار

 

مقررات مشمول برنامه LDAR

روش مانيتورينگ و تعيين نشتي هاي VOC از تجهيزات (21 EPA Method)

 

فرآيند اجراي برنامه LDAR

 • شناسایی ترکیبات شیمیایی
 • پایش و اندازه گیری ترکیبات
 • رفع نشتی و بازرسی مجدد
 • گزارش دهی
فاطمه مقدم
فاطمه مقدم

مقالات بیشتر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.